10 oktober Mental Health Day: Wat de coronacrisis ons leert over het managen van mental health

 

Amsterdam, 7 oktober 2021 – Zondag 10 oktober is het Mental Health Day. Werkend Nederland heeft het de afgelopen tijd lastig gehad toen verschillende lockdowns, tegenvallende versoepelingen en gezondheidsdreigingen hun tol begonnen te eisen. Om personeel te behouden en aan te trekken wordt het de komende tijd extra belangrijk dat werkgevers zorgen voor een ondersteunende bedrijfscultuur en well-being-first beleid. Uit recent onderzoek* van werving- en selectiebureau PageGroup blijkt dat bijna 60% van de bedrijven geen waterdicht programma heeft om medewerkers met mentale problemen te helpen.  

 

Volgens het onderzoek communiceert slechts 47% van de bedrijven over mentale gezondheid met hun medewerkers. En nog minder bedrijven (42%) hebben concrete actieplannen of een vast beleid om deze kwestie aan te pakken. Wat kan de recente coronacrisis ons leren over de manier waarop bedrijven de mentale gezondheid van hun medewerkers kunnen managen? Dit zijn de belangrijkste lessen: 

 

1. Creëer een open bedrijfscultuur 

Slechts een derde van de deelnemers zegt dat zij het gevoel hebben met hun collega's over hun mentale gezondheid te kunnen praten; dit wijst erop dat er op de werkplek nog altijd enig taboe rond dit onderwerp heerst. Vooral omdat 82% van de deelnemers zegt hun zorgen wel met familieleden te kunnen delen. En 75% spreekt over mentale gezondheid met hun vrienden. Zorg dus voor een cultuur waarin medewerkers zich meer op hun gemak voelen om over hun problemen te praten.  

 

2. Streef naar inclusief management 

Tijdens de pandemie was het niet zozeer het werken op afstand op zich dat ongerustheid of eenzaamheid veroorzaakte. Een belangrijkere factor is het aantal werknemers dat meende dat het hun werkgevers ontbrak aan empathie en begrip. ‘40% van de werknemers had het gevoel dat hun manager hun mentale gezondheid verwaarloosde en 50% gaf aan dat zij minder waardering kregen voor hun werk. Dit wijst erop dat bedrijven sterker de nadruk moeten leggen op een inclusief management van hun teams, zodat iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt’, aldus Joost Fortuin van PageGroup Nederland. Veel deelnemers gaven voorbeelden van inclusief managementbeleid, zoals erkenningsprogramma's voor medewerkers (37% van de deelnemers) en betere communicatie met managers over tijds- en taakplanning (36%). Andere ideeën waren 'well-being’ initiatieven zoals meditatieworkshops of cursussen voor mindful eten (31%). 

 

3. Streef naar een beleid voor flexibel werken 

De helft van de deelnemers vindt dat bedrijven meer aandacht moeten besteden aan flexibele werkpatronen. Hierbij is het ook van belang om heldere verwachtingen te scheppen over bijvoorbeeld het reageren op e-mails en vergaderingen buiten de officiële werktijd. 

 

4.Het aanleren- of ontwikkelen van coping-strategieën 

Ruim 60% van de deelnemers rapporteerde negatieve gevolgen van de pandemie. Boven aan de lijst stonden meer stress/ongerustheid (22% van de kandidaten), gewichtsverlies of -toename (20%) en een slechtere slaapkwaliteit (19%). Veel werknemers geven aan dat ze hun eigen coping-strategieën hebben ontwikkeld, waarbij lichaamsbeweging (65%), gezond eten (58%) en contact onderhouden met vrienden en dierbaren (50%) de populairste waren. Zij tonen dat er in de meeste gevallen een uitweg is als je met mentale problemen kampt. Het is aan bedrijven om een formeel programma op te zetten ter ondersteuning van die medewerkers die dit niet alleen kunnen.  

 

Over PageGroup PageGroup is in 1976 opgericht in Groot-Brittannië en is inmiddels één van ´s werelds meest bekende en gerespecteerde werving- en selectiebureaus. PageGroup is actief in 36 landen en levert zowel op lokaal, regionaal als op wereldniveau recruitmentservices en carrièremogelijkheden. Page Personnel, Michael Page en Page Executive  maken deel uit van PageGroup, dat sinds april 2001 op de London Stock Exchange (MPI) genoteerd staat.  

 

*Bron: onderzoek uitgevoerd door PageGroup in juli 2021 onder 97 werknemers en werkzoekenden in Nederland. 

 

Download PDF
Download PDF
Over 2twintig PR

2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering. Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

berichten