Stichting Het Vergeten Kind sluit actieweek af met uitreiking Hartenhuis Award

De vijf meestrijdende ervaringsdeskundigen hebben ieder een hulpverlener uitgekozen die voor hen het verschil heeft gemaakt. Vandaag reiken zij aan vier van hen een award uit, de vijfde volgt later.

Utrecht, 5 februari 2022 – Gisteren sloot Stichting Het Vergeten Kind de Week van Het Vergeten Kind af met een verrassingsbezoek aan de winnaars van de Hartenhuis Award. Dit jaar worden hulpverleners in het zonnetje gezet die ondanks de huidige moeilijke omstandigheden toch alles op alles zetten om kinderen te helpen. De vijf ervaringsdeskundigen die tijdens de Week meestrijden om aandacht te vragen voor de problematiek reiken allen een award uit aan de hulpverlener die veel voor hen heeft betekend. De vier winnaars die gisteren verrast zijn: Suzan Terweij uit Castricum, Sabrine Zanou en Maarten Mud uit Amsterdam, Robin Taverne uit Den Haag en Raisa Mathurin uit Amsterdam.   

Hulpverlener Robin Taverne en ervaringsdeskundige Carlijn.

Aandacht voor het stoppen van gesloten jeugdzorg 

Ieder jaar reikt de stichting tijdens de Week van Het Vergeten Kind de Hartenhuis Award uit aan een organisatie, initiatief, groep of persoon die zich buitengewoon inzet voor kwetsbare kinderen in Nederland. Dit jaar staat de aanmoedigingsprijs in het teken van hulpverleners die het positieve verschil hebben gemaakt voor kinderen met complexe problemen die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het Vergeten Kind vraagt met de petitie ‘Stop gesloten jeugdzorg’ aandacht voor de alarmerende situatie van deze kinderen in Nederland en wil bereiken dat het plaatsen van kinderen in de gesloten jeugdzorg stopt, de wet wordt aangepast en dat er goede alternatieven komen die kinderen wel helpen. 

 

Inspirerende hulpverleners  

Een belangrijk onderdeel van een ‘beter alternatief’ is dat er beter voor hulpverleners wordt gezorgd. Met ruimere bemensing en gerichte training en intervisie kunnen zij veel beter zorgen voor deze kinderen. Margot Ende–van den Broek, directeur Het Vergeten Kind: "We zijn zeer kritisch op het huidige jeugdzorgsysteem die deze kinderen in de kou laat staan, maar we realiseren ons dat hulpverleners hier net zo goed de dupe van zijn. Het zijn voor hen onmogelijke omstandigheden om deze kinderen goed te helpen. Gelukkig zijn er toch heel veel hulpverleners die wel alles op alles zetten en doen wat deze kinderen echt nodig hebben".  

 

Agenderingscampagne om gesloten jeugdzorg te stoppen 

Tijdens de Week van Het Vergeten Kind 2022 (28 januari t/m 4 februari) voert de stichting campagne waarin zij oproepen om te stoppen met gesloten jeugdzorg in Nederland. Tijdens deze Week organiseert de stichting diverse activiteiten en gaan de ervaringsdeskundigen van gesloten jeugdzorg samen met de ambassadeurs van de stichting op pad om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor deze problematiek en om zoveel mogelijk mensen de petitie te laten tekenen. 

 

Over de Hartenhuis Awards winnaars  

Suzan Terweij is Hoofd Zorgontwikkeling van Parlan en kent Nienke uit de tijd dat zij daar in de gesloten jeugdzorg verbleef. Als Nienke hieraan terugdenkt herinnert zij zich dat Suzan altijd met haar keek naar wat zij écht nodig had. ‘Ik had een konijn op mijn kamer en mocht van Suzan met mijn konijn buiten de hekken wandelen als ik dat nodig had om rustig te worden.’ De excuusbrief die Suzan voor Nienke schreef heeft haar erg geraakt. Zij gunt Suzan deze prijs omdat zij echt naar haar keek en zich er enorm voor inzet om de gesloten jeugdzorg af te bouwen.  

  

Sabrine Zanou was de therapeut van Sanne in de tijd dat zij in de gesloten jeugdzorg zat en heeft zich altijd bekommert om haar. Sanne en Sabrine bouwden zo een hele bijzondere band met elkaar op. Ik ben Sabrine heel dankbaar voor alles.’ Sanne gunt Sabrine deze prijs omdat zij niet alleen voor haar, maar voor alle kinderen waar ze mee werkt een heel goede hulpverlener is. 

  

Robin Taverne is persoonlijk begeleider bij Schakenbosch en is een hulpverlener waar Carlijn veel aan heeft gehad. Robin nam haar bijvoorbeeld mee naar de kinderboerderij of om ergens samen koffie te gaan drinken. ‘Deze dingen lijken misschien heel klein, maar waren voor mij grote lichtpuntjes tijdens mijn opname.’ Hoewel de medewerkers in gesloten jeugdzorg weinig wisten over anorexia, probeerde Robin haar te begrijpen. Ze ging mee naar het ziekenhuis en hield daar Carlijns hand vast. Zij was een van de weinige hulpverleners die altijd voor Carlijn was en verdient daarom erkenning voor het werken met haar hart.  

   

Raisa Mathurin was de behandelcoördinator van Jason toen hij net uit de gesloten jeugdzorg kwam. Hij vindt haar zó goed voor jongeren, dat hij haar gevraagd heeft om te solliciteren in een gesloten instelling. ‘Ze werkt er nu een aantal jaar en doet echt mooie dingen. Ze is kritisch aan de poort en wijst personen er regelmatig op dat kinderen niet gesloten horen te zitten. Als ik haar ‘s avonds bel, is ze vrijwel altijd nog aan het werk.’ Ondanks dat Raisa niet meer de hulpverlener is van Jason, speelt ze nog steeds een grote rol in zijn leven. De afgelopen jaren is ze bij al zijn belangrijke momenten aanwezig geweest. Jason weet dat wat ze hem heeft gegeven, ze nu geeft aan kinderen die gesloten zitten en daarom verdient zij deze prijs. 

 

 

- Einde bericht -

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

 

Over Het Vergeten Kind   Het Vergeten Kind geeft support aan en komt op voor de duizenden kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Het doel van de stichting is dat deze kinderen er niet alleen voor staan, zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. Om dit te bereiken organiseert Het Vergeten Kind impactvolle kinderprogramma’s en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor alle kinderen in Nederland.

 

Persmateriaal 

Bij het persbericht horen verschillende materialen, deze zijn te vinden op: hetvergetenkind.nl/stop/persmateriaal

 

Contactgegevens (niet voor publicatie) 

Neem voor meer informatie en beeldmateriaal contact op met: 

Inge Baars: pers@hetvergetenkind.nl/06 21 86 51 37 

Soufiane Chokarni:pers@hetvergetenkind.nl/06 29 19 75 88

Download PDF
Download PDF
Over 2twintig PR

2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering. Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

berichten