PERSBERICHT

Vaccineren van medewerkers draagt bij aan langer en gezonder leven van kwetsbaren

 

Utrecht, 26-06-2023 – De Gezondheidsraad adviseert nu ook de beroepsgroepen onderwijs en OV om een griepprik te nemen. Daarom organiseerde de Nederlandse Influenza Stichting vandaag een bijeenkomst met experts om het herziene advies te bespreken. Uit het gesprek bleek dat experts het eens zijn: voor medewerkers die in een omgeving werken waarin zij veel met (kwetsbare) mensen in contact komen is het van collectief belang om een griepvaccinatie te nemen, In het belang van de kwetsbaren voor wie de griep weldegelijk gevaarlijk kan zijn. Maar ook om zichzelf te beschermen, aangezien zij niet altijd afstand kunnen houden tot mensen met een besmettelijke luchtweginfectie.

 

De nieuwe doelgroepen die nu ook geadviseerd worden om een griepvaccinatie te nemen zijn onder meer onderwijs, kinderopvang en OV. Uitval door griep in deze beroepsgroepen heeft een groot effect op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die geen les krijgen of treinen die uitvallen. Het is dus van groot maatschappelijk belang dat leraren en OV personeel zich beschermt tegen de griep. Ook omdat OV personeel dagelijks in contact komt met kwetsbaren voor wie griep levensgevaarlijk kan zijn. Daarom dienen ze van hun werkgever een griepprik aangeboden te krijgen.

Vaccinatie gezondheidspersoneel in het belang van patiënten 

Gezondheidszorgpersoneel dat direct contact heeft met patiënten loopt een groter risico om griep te krijgen. Ook kan gezondheidszorgpersoneel het griepvirus overdragen aan patiënten. Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur Haaglanden Medisch Centrum) zegt het volgende over het advies van de Gezondheidsraad. “Al jaren organiseert de NVZ een centrale vaccinatiecampagne om zorgmedewerkers te enthousiasmeren om de griepprik te halen. Wij vinden het belangrijk om als werkgever aan ons zorgpersoneel de griepvaccinatie aan te bieden. De griepprik biedt een zeer goede bescherming. Dit is wetenschappelijk bewezen. Patiënten, familie maar ook zorgprofessionals en hun collega’s hebben er echt baat bij. De werkdruk is hoog en de uitval van collega’s door griep betekent een extra hoge werkdruk. En dat willen we uiteraard voorkomen. We hebben iedereen hard nodig.”

Een langer en gezonder leven voor senioren

Ook voor senioren is belangrijk dat hun begeleiders en verzorgers zich laten vaccineren. Veel ouderen doen zelf hun best om zich te beschermen tegen griep, maar lopen alsnog het risico om besmet te worden als hun omgeving daar minder voorzichtig mee is. “Senioren willen zo lang mogelijk de eigen regie hebben over hun leven en doen hun best om vitaal te blijven. Het is voor hen daarom erg belangrijk dat verzorgers zich zoveel mogelijk beschermen tegen het risico een ziekte over te dragen. Dat draagt bij aan een langer en gezonder leven van senioren.” - Ingrid Rep, directeur van KBO-PCOB.

Over de Nederlandse Influenza Stichting

De NIS streeft ernaar om bij te dragen aan de preventie en reductie van griep geassocieerde ziekte. Zij pleit voor de implementatie van wetenschappelijke aanbevelingen over de griepprik via (social) media communicatie en door stakeholders, risicogroepen en onderzoekers te betrekken.

Download PDF
Download PDF
Over 2twintig PR

2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering. Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

berichten