Persbericht


Werkgever moet met behulp van data van reactieve naar proactieve aanpak

Ziekteverzuim naar beneden dankzij wetenschappelijk platform voor leefstijlverbetering en welzijn 

Rotterdam, 12 oktober 2023  Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren steeds gestegen en psychische klachten resulteren vaak in een langdurig verzuim (een burn-out zorgt gemiddeld voor 279 niet gewerkte dagen). Daarom is Smart Health, het data gedreven platform voor leefstijlverbetering en welzijn, recent uitgebreid met nieuwe wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten die de mentale gezondheid van mensen in kaart brengen. Deze vragenlijsten helpen organisaties om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te meten. Het platform biedt nu twee wetenschappelijk robuuste hoofdvragenlijsten; de Smart Health Test (e-PMO) en de Smart Work Test, die het werkvermogen en de werkbeleving van medewerkers inzichtelijk maakt. Wanneer de resultaten uit de tests hiertoe aanleiding geven, of wanneer de werkgever dit wenselijk acht, worden verdiepende vragenlijsten rondom thema's als stress, veerkracht, zelfeffectiviteit en welzijn aangeboden. Zo kan een verdiepende analyse worden gemaakt van sterke punten en potentiële verbeteringen binnen een organisatie. 

“Werkgevers kunnen veel betekenen voor de gezondheid van hun medewerkers en ik vind dat ze die verantwoordelijkheid ook moeten nemen” aldus Suzanne van Pelt, CEO en één van de bedenkers Smart Health, een medisch tech-bedrijf. “Niet alleen de fysieke gesteldheid, maar ook mentale gezondheid is te meten en uit te drukken in cijfers. Op basis van deze cijfers geeft het Smart Health platform een persoonlijk advies, gebaseerd op 500.000 gezondheidsprofielen. Deze aanpak zorgt ervoor dat medewerkers zelf regie krijgen op hun gezondheid en welzijn en dit structureel verbetert. Zo kan het ziekteverzuimcijfer dalen met 20%. Een groot verschil in deze tijd waarin verzuim het succes van organisaties in de weg staat.” 

Focus op veerkracht  
“Voor veerkracht van medewerkers is momenteel nog onvoldoende aandacht” zegt Van Pelt. “Veerkracht lijkt misschien een subjectieve term, maar is op een wetenschappelijk onderbouwde manier in ongeveer 5 minuten, met behulp van 10 stellingen, in een cijfer uit te drukken. Uiteraard volledig geanonimiseerd.” 
Hoe hoger de veerkracht van mensen, hoe hoger het vermogen om beter met stress om te gaan en hoe lager de kwetsbaarheid en het risico op het ontwikkelen van ziekte. Een hogere score, betekent een veerkrachtiger persoon die beter in staat is stressoren in het leven te doorstaan. Voor iedereen van belang, maar voor werkgevers ook een manier om beter grip te krijgen op (de kans op) ziekteverzuim. 

Harde resultaten 
Inmiddels worden bij grote organisaties mooie resultaten geboekt. Het ziekteverzuimcijfer daalt met 20%, het hartrisico met 28% en de stress score neemt met 30% af. Dat succes is te danken aan het gebruik van data waarmee relatief gemakkelijk veel mensen tegelijk bewezen effectieve, persoonlijke adviezen krijgen waarmee ze vervolgens zelf aan de slag kunnen. Deze eigen regie is belangrijk voor het succes en staat dus centraal in de aanpak bij organisaties die met de technologie van Smart Health willen werken aan gezondere medewerkers. Die daarmee ook meer tevreden zijn en bijdragen aan een succesvoller bedrijf.   

Download PDF
Download PDF
Over 2twintig PR

2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering. Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

berichten