Persbericht

Smart Health breidt uit met Huis van Werkvermogen 

Werkgever moet proactief en gebaseerd op data inzetten op ziektepreventie

Rotterdam, 12 oktober 2023 - Naast de wetenschappelijk onderbouwde gezondheidstest die Smart Health binnen haar data gedreven platform aanbiedt (e-PMO), zijn recent nieuwe vragenlijsten aan het platform voor leefstijlverbetering en welzijn toegevoegd die de mentale gezondheid van mensen in kaart brengen. Deze vragenlijsten helpen organisaties om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te meten. Het platform biedt nu twee wetenschappelijk robuuste hoofdvragenlijsten; de Smart Health Test (e-PMO) en de Smart Work Test, die het werkvermogen en werkbeleving van medewerkers inzichtelijk maakt. Wanneer de resultaten uit de tests hiertoe aanleiding geven, of wanneer de werkgever dit wenselijk acht, worden verdiepende vragenlijsten rondom thema's als stress, veerkracht, zelfeffectiviteit en welzijn aangeboden. Zo kan een verdiepende analyse worden gemaakt van sterke punten en potentiële verbeteringen binnen een organisatie. De vragenlijsten samen dekken voor 90% tot 100% (afhankelijk van de branche) ook de verplichte RI&E.  

Smart Work Test 
Het platform voor leefstijlverbetering en welzijn is sinds kort uitgebreid met de Smart Work Test. Dit is een nieuwe wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die gebaseerd is op het Huis van Werkvermogen. Het meet de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en biedt beter inzicht in het werkvermogen en de werkbeleving. Om iets te kunnen zeggen over werkvermogen wordt gekeken naar gezondheid, competenties, houding ten opzichte van het werk en de werk-privé balans. Werkbeleving wordt berekend met behulp van vragen over mentale gezondheid, werkdruk en werktevredenheid.   

Focus op veerkracht  
“We bieden binnen ons platform voor leefstijlverbetering en welzijn nu ook de mogelijkheid om te verdiepen op specifieke thema's. Bijvoorbeeld op het gebied van veerkracht” licht Suzanne van Pelt van Smart Health toe. “Veerkracht lijkt misschien een subjectieve term, maar is op een wetenschappelijk onderbouwde manier in ongeveer 5 minuten, met behulp van 10 stellingen, in een cijfer uit te drukken. Uiteraard volledig geanonimiseerd.” 
Hoe hoger de veerkracht van mensen, hoe hoger het vermogen om beter met stress om te gaan en hoe lager de kwetsbaarheid en het risico op het ontwikkelen van ziekte. Een hogere score, betekent een veerkrachtiger persoon die beter in staat is stressoren in het leven te doorstaan. Voor iedereen van belang, maar voor werkgevers ook een manier om beter grip te krijgen op (de kans op) ziekteverzuim. 

Data gedreven 
“De grote kracht van Smart Health is dat we data heel intelligent kunnen gebruiken, dankzij onze technologische infrastructuur. Slimme algoritmen, gebaseerd op meer dan 500 duizend praktijk-cases, garanderen dat we een nauwkeurig en relevant persoonlijk advies kunnen geven. Gezondere medewerkers betekenen vaak een gezonder bedrijf. Ik vind daarom dat werkgevers de switch moeten maken van reactief naar pro-actief en moeten investeren in preventie op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. Smart Health biedt een tool waarmee dat in de volle breedte mogelijk is.”  

Lager ziekteverzuimcijfer 
Inmiddels worden bij grote organisaties mooie resultaten geboekt. Het ziekteverzuimcijfer daalt met 20%, het hartrisico met 28% en de stress score neemt met 30% af. Dat succes is te danken aan het gebruik van data waarmee relatief gemakkelijk veel mensen tegelijk bewezen effectieve, persoonlijke adviezen krijgen waarmee ze vervolgens zelf aan de slag kunnen. Deze eigen regie is belangrijk voor het succes en staat dus centraal in de aanpak bij bedrijven of organisaties die met de technologie van Smart Health willen werken aan gezondere medewerkers. Die daarmee ook meer tevreden zijn en bijdragen aan een succesvoller bedrijf.   

Download PDF
Download PDF
Over 2twintig PR

2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering. Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

berichten